search
backpage.com > Poland praca > Poland administracyjne/biuro

Zamieszczo: sobota, 01 października, 2016, 05:08

Kontakt:505767956

Opis:
Jesteś młody? Szukasz pracy?
Zgłoś się do Projektu!

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne wsparcie osób biernych zawodowo w wieku do 29 lat w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Każdy uczestnik otrzyma:
• stypendium szkoleniowe i stażowe,
• pracę po odbyciu stażu,
• szkolenie na pracownika biurowego oraz certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje,
• zwrot kosztów dojazdu,
• wyżywienie w trakcie zajęć grupowych.

Do projektu zapraszamy osoby:
• w wieku do 29 lat,
• zamieszkałe na terenie woj. małopolskiego,
• bierne zawodowo,
• nieuczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w trybie dziennym,
• nieuczestniczące w szkoleniach finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni .

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Szczegółowe informacje dostępne są:
• w Biurze Projektu w Krakowie ul. Świętokrzyska 12 lokal 502, 30-015 Kraków

• Lokalizacja: Kraków, Poland

• Numer Ogłoszenia: 2939557 poland
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com