search
backpage.com > Poland praca > Poland praca w edukacji

Zamieszczo: niedziela, 16 października, 2016, 19:35

Contact No: 781997001
Description:

Witam !
Mam na imię Iza i
bardzo chętnie podejmę się pracy z Państwa dziećmi i osobami dorosłymi. Jestem
absolwentką studiów I stopnia Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie
Warszawskim. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich.
Praca logopedy daje mi
poczucie zadowolenia, spełnienia i zawodowej satysfakcji, a także pomaga
osiągnąć coraz nowszą praktykę - co jest szczególnie dla mnie cenne.
Z przyjemnością
poprowadzę zajęcia z osobami mającymi zaburzenia komunikacji językowej. Mogę pracować nad: odbudowywaniem
systemu językowego u osób po udarach, wylewach i u osób z
demencją oraz wypracowaniem odpowiedniej sprawności języka, warg,
usprawnieniem aparatu oddechowego, usunięciem zaburzeń mowy, wywołaniem dźwięku
i jego utrwaleniem w mowie kontrolowanej oraz automatyzacją w mowie
spontanicznej, wyrównaniem opóźnień w rozwoju mowy dziecka czy pracą nad
artykulacją i dykcją.
Zapewniam, że zajęcia
będą radosne i pomysłowe, oczywiście
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka czy osoby dorosłej.
Certyfikaty:

-Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach „ Głos i słowo w przestrzeni
publicznej”,

-Zaświadczenie udziału w cyklu warsztatów „Doskonal swój głos” obejmujących
zagadnienia dotyczące technik oddechowych i relaksacyjnych, emisji głosu, dykcji,
higieny głosu oraz sztuki wystąpień publicznych,

-Zaświadczenie u działu w „Dniu Darmowych Diagnoz Logopedycznych „

-Zaświadczenie przygotowania zawodowego, jako:
nauczyciel języka polskiego oraz glottodydaktyk

-Certyfikat ukończenie nauki PJM poziom A2
Doświadczenie:

Praktyki w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, przedszkolach, szkołach
podstawowych, staż w Poradni logopedycznej Szpitala Dziecięcego
im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie oraz w Klinice Neurologii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Zachęcam i zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

• Lokalizacja: Kraków, Poland

• Numer Ogłoszenia: 2955282 poland
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com