search
backpage.com > Poland praca > Poland praca w edukacji

Zamieszczo: piątek, 14 października, 2016, 19:34

Contact No: 515555177
Description:

Poszukujemy nauczyciela EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ do pracy w Nowatorskiej Szkole Podstawowej w Warszawie.
Jesteśmy młodą placówką, nastawioną na zapewnienie optymalnych warunków rozwoju uczniom z trudnościami w zakresie relacji społecznych oraz zaburzeniami zachowania. O naszym sukcesie na tak wczesnym etapie świadczy fakt, że rozwijamy swoją działalność, w związku z czym poszukujemy prężnej, zaangażowanej oraz ambitnej kadry pedagogicznej.

Oferujemy:
-> pracę w młodym, kreatywnym zespole
-> pracę w klasach liczących do 7 uczniów
-> stałe wsparcie specjalistów psychologów oraz pedagogów specjalnych
-> współtworzenie nowoczesnej, nastawionej na rozwój potencjału ucznia placówki
-> godziny pracy dostosowane do potrzeb pracownika

Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe
• przygotowanie pedagogiczne
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć w grupie różnowiekowej
• umiejętności samodzielnej organizacji pracy
• znajomość specyfiki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych

• Lokalizacja: Kraków, Poland

• Numer Ogłoszenia: 2955247 poland
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com