search
backpage.com > Poland praca > Poland praca w edukacji

Zamieszczo: poniedziałek, 17 października, 2016, 19:37

Contact No: 507429127
Description:

Sieć żłobków „Kraina Odkrywcy” poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku Opiekun w żłobku. Praca w żłobku przy Strycharskiej 10 w Krakowie.Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowiązującym w żłobkach Kraina Odkrywcy,

- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszych żłobkach,

aktywne udzielanie się w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zajęć, dekoracji sal,

- dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach Żłobka,

- współpraca z wszystkimi pracownikami Żłobka oraz rodzicami dzieci,

- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych

- pomoc dzieciom przy rozbieraniu się i ubieraniu

Wymagania:Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem

opiekuna.Kwalifikacje oraz doświadczenie winno być poświadczone odpowiednimi dokumentami, np. świadectwem pracy lub dyplomem uczelni wyższej.Oferujemy:- zatrudnienie w pełnym wymiarze godzinowym w systemie zmianowym

- pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

- pracę w młodym zespole i dynamicznie rozwijającej się sieci żłobków i przedszkoli.Miejsce pracy: Żłobki „Kraina Odkrywcy” w Krakowie przy ul. Strycharskiej 10Osoby zainteresowanie współpracą prosimy o przesłanie CV na adresProsimy o dodanie do CV klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm."

• Lokalizacja: Kraków, Poland

• Numer Ogłoszenia: 2955327 poland
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com