search
backpage.com >

Poland komputerowe/techniczne


Szukane ogłoszenie nie zostało znalezione.

Najnowsze ogłoszenia komputerowe/techniczne.

(Junior) Linux Administrator - Capgemini (Katowice, Krakow) (Katowice, Krakow) About us: Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. C loud Infrastructure Services is one of the biggest outsourcing service providers in Poland. Since the establishment of our first service center in Krakow in 2004,...
IT Security Expert - Capgemini (Katowice) About us Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. Capgemini Business Services department is one of the first and the biggest outsourcing centers in Poland providing services in 30 different languages in the areas of:...
Consultant - Software Asset Management - Risk Advisory team - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) Are you passionate about information technology or software lifecycle? Are you experienced with SQL, Java or Software Asset Management? Are you looking for the opportunities to utilize your knowledge and broaden it in the dynamic environment and at various organizations? Are you...
Inzynier AngularJS / JavaScript (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini (Wrocław) Opis stanowiska: Jako Inżynier AngularJS / JavaScript będziesz współ tworzyć i pielęgnowa ć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane&# xA0;na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu, nowoczesne technologie i narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii ...
Architekt Systemowy/Korporacyjny w obszarze ubezpieczen spolecznych - Capgemini (Katowice, Krakow, (Katowice, Krakow, Warszawa) Architekt Systemowy/Korpor acyjny w obszarze ubezpieczeń ; społecznyc h Miejsce pracy: Warszawa, Katowice, Kraków Cele Stanowiska: Uczestniczy w zespole wykonawczym projektu/projekt ów Określa możliwo&#x 15B;ć wprowadzenia wymaganych zmian w ramach istniejące j architektury systemów Proponuje zmiany w architekturze i nowe rozwiązani a technologiczne Określa i dokumentuje proponowane rozwiązani e od...
Lider Zespolu SAP MM/PM - Capgemini (Warszawa) Capgemini Application Services w Warszawie specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu najwyższej jakości aplikacji IT spełniaj&# x105;cych najwyższe standardy jakości. W wielokulturowych zespołach projektowych realizujemy złoż one projekty informatyczne dla naszych lokalnych oraz międzynaro dowych klientów. Obecnie, do centrum utrzymaniowego SAP poszukujemy osób, które mają...
Starszy Inzynier Oprogramowania JAVA (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini (Wrocław) Opis stanowiska: Jako Starsz y Inżynier Oprogramowania JAVA b 9;dziesz uczestniczy 7; w projektach tworzenia i dalszego rozwijania aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w główn ie w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. JAVA), nowoczesne technologie i...
Lider Zespolu SAP Data Migration - Capgemini (Warszawa) Capgemini Application Services w Warszawie specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu najwyższej jakości aplikacji IT spełniaj&# x105;cych najwyższe standardy jakości. W wielokulturowych zespołach projektowych realizujemy złoż one projekty informatyczne dla naszych lokalnych oraz międzynaro dowych klientów. Obecnie, do centrum utrzymaniowego SAP poszukujemy osób które mają...
Administrator / Developer system - Capgemini (Warszawa) Od Kandydatów oczekujemy: Doświadcze nie w branży telekomunikacyjn ej zarówno w obszarze fixed jak i mobile Doświadcze nia w zakresie utrzymania oraz małego rozwoju systemów w obszarze BI Eksperckiej znajomości wybranych technologii i językó ;w programowania dedykowanych BI (Oracle, Unica, Teradata, Informatica, SAS, SAP BO, Talend,...
.NET (C#/WPF) developer - Capgemini (Katowice, Krakow) (Katowice, Krakow) About us Capgemini Infrastructure Services is one of the biggest outsourcing service providers in Poland. IS has achieved great success and grown rapidly since the establishment of our first service center in Krakow in 2004. In 2006, we opened a second center...
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com