search
backpage.com >

Poland komputerowe/techniczne


Szukane ogłoszenie nie zostało znalezione.

Najnowsze ogłoszenia komputerowe/techniczne.

Junior Web Developer - Capgemini (Krakow) Position purpose Capgemini’ ;s in-house agency, EDGE Creative, has over 40 copywriters, marketers, designers and developers from a wide variety of backgrounds and nationalities. We are looking for a Junior Web Developer to join us and help us create compelling and engaging web...
Inzynier AngularJS / JavaScript (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini (Poznań) Opis stanowiska: Jako Inżynier AngularJS / JavaScript będziesz współ tworzyć i pielęgnowa ć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane&# xA0;na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu, nowoczesne technologie i narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii ...
Inzynier Oprogramowania .NET (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini (Wrocław) Opis stanowiska: Jako Inżynier Oprogramowania .NET będziesz współ tworzyć i pielęgnowa ć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. C#), nowoczesne technologie i narzędzia oraz metodyki i dobre...
Inzynier Oprogramowania JAVA - Capgemini (Poznań) Opis stanowiska: Click here for more info: http://www.pl.ca pgemini.com/inzy nier-oprogramowa nia-java...
Starszy Inzynier Oprogramowania / Architekt .NET (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini Opis stanowiska: Jako Starszy Inżynier Oprogramowania / Architekt .NET będziesz nadzorować rozwój i współ tworzyć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. C#), nowoczesne technologie i narzędzia...
Starszy Inzynier Oprogramowania Java - Capgemini (Poznań) Opis stanowiska: Click here for more info: http://www.pl.ca pgemini.com/star szy-inzynier-opr ogramowania-java ...
Starszy Inzynier Oprogramowania / Architekt .NET (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini Opis stanowiska: Jako Starszy Inżynier Oprogramowania / Architekt .NET będziesz nadzorować rozwój i współ tworzyć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. C#), nowoczesne technologie i narzędzia...
Inzynier Oprogramowania JAVA (z podstawowa znajomoscia jezyka niemieckiego) - Capgemini (Wrocław) Opis stanowiska: Jako Inżynier Oprogramowania JAVA będziesz współ tworzyć i pielęgnowa ć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. JAVA, C#), nowoczesne technologie i narzędzia oraz metodyki i...
Inzynier Oprogramowania .NET (ze znajomoscia jezyka angielskiego) - Capgemini (Poznań) Opis stanowiska: Jako Inżynier Oprogramowania .NET będziesz współ tworzyć i pielęgnowa ć aplikacje oraz systemy informatyczne zaprojektowane na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad oprogramowaniem odbywa się w oparciu o języki programowania wyższego rzędu (m.in. C#), nowoczesne technologie i narzędzia oraz metodyki i dobre...
Starszy Inzynier Oprogramowania JAVA (z podstawowa znajomoscia jezyka niemieckiego) - Capgemini Opis stanowiska: Click here for more info: http://www.pl.ca pgemini.com/kari era/starszy-inzy nier-oprogramowa nia-java-z-podst awowa-znajomosci a-jezyka-niemiec kiego...
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com