search
backpage.com > Poland lokalne miejsca > Poland fryzjerzy/paznokcie/spa

Zamieszczo: niedziela, 28 lutego, 2016, 00:12

Odpowiedz

Telefon: +48 504-44-40-40

E-mail: kontakt@manaspa.com

AYURVEDIC MASSAGES

Ajurweda to prastara medycyna hinduska, będąca jednocześnie systemem filozoficznym. W dosłownym tłumaczeniu jest ona "wiedzą o życiu". Ajurweda bazuje na holistycznym nastawieniu do człowieka i świata. Jej celem jest przede wszystkim zapobieganie schorzeniom ciała i duszy, a nie tylko ich leczenie. Stan pełnego zdrowia nie polega na braku dolegliwości chorobowych, lecz na idealnym samopoczuciu fizycznym i psychicznym.

SHIRODHARA – HEAD MASSAGE

Price: 195 zł Shirodhara, the so called ‘third eye massage’, is an extraordinary, unusually relaxing head massage. The climactic point of this massage consists of pouring a special mixture of ayurveda ois on the spot between the eyebrows and the whole head.
Advantages of shirodhara:

increases concentration, supports memory
helps relieve insomnia, stress, migraines
supports hormonal system
induces a state of peace and harmony
improves hair condition and prevents hair loss

SHIROABHYANGA – HEAD MASSAGE

Price: 95 zł It is a traditional ayurveda head, face and arms massage, perfromed with the usage of hot oils. Advantages of Shiroabhyanga:

relaxes muscles, calms
eases stress
induces a state of harmony
helps relieve insomnia
improves hair condition
prevents hair loss and graying hair

ABHYANGA – BODY MASSAGE

Pirce: 180 zł Abhyanga stands for anointment. It stimulates energy points and supports energy flow while hot oils are rubbed in the whole body. Advantages of Abhyanga:

facilitates weight loss and improves silhouette
supports circulatory, nervous and digestive system
accelerates hormones production
relaxes muscles
removes toxins from the body
helps relieve insomnia, depression and anxiousness
supports lymphatic system
rejuvenates skin

UDVARTANA – BODY MASSAGE

Price: 200 zł Udvartana is performed with a use of special mixture or ayurveda powders and herbs. Udvartana powders have anti inflammatory and detoxifying effects. Furthermore Udvartana is an ideal addition to a diet or slimming exercises since it supports reduction of fat tissue and cellulite.

facitilates reducation of fat tissue
has a purifing anti inflammatory effect.
Increases blood circulation
Has a peeling effect, smoothing and levelling the skin
Reduces excess perspiration
tones the body’s figure
Revives a healthy skin tone.


Żwirki i Wigury 2a, 81-392    google map 

• Lokalizacja: Gdynia, Kraków

• Numer Ogłoszenia: 2848085 poland
poland.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com